Selecteer een pagina

Lees meer

Oud en Nieuw
5 januari 2021

Oud en Nieuw

Oud en Nieuw wordt voor iedereen een vreemde Oud en Nieuw. Door de lockdown was het gezelschap minimaal. Daarnaast was het door het vuurwerkverbod ook niet veel meer aan, aldus Brian. Ze gaan dus het Oud en Nieuw vieren zonder vuurwerk.

 

Oliebollen met Oud en Nieuw

Toch heeft hij er samen met zijn broer en twee beste vrienden iets van weten te maken. Zo hebben ze heerlijke oliebollen gegeten met oud en nieuw, samen films gekeken en het welbekende 30 seconds spel gespeeld. Na een lang weekend veel lekkernijen en gezelschap van zijn broer en vrienden, begint de eerste week van het nieuwe jaar 2021. Ze hebben een leuk Oud en Nieuw gehad!
 

Hardlopen

Een van zijn voornemens is dat hij gezonder wil leven. Daarom begint Brian vandaag met hardlopen. Vandaag start hij met een loop van 5 km. Na een halfuur lopen wilt Brian zijn weg rechtdoor vervolgen, tot er plots een automobilist met harde snelheid rechts wilde afslaan. Gezien het feit dat Brian rechtdoor zijn weg vervolgde was hij te laat om te stoppen of om de auto te ontwijken.

 

Geen schadeformulier invullen

Brian wordt hard geraakt en vliegt over de auto. Hij heeft overal wonden en kan zijn arm niet bewegen. Omstanders bellen de hulpdiensten. De automobilist gaf aan dat hij onschuldig was, omdat er geen zebrapad was en de bestuurder ervan overtuigd was dat Brian voorrang moest verlenen. Daarom wilde hij geen schadeformulier invullen.

 

Ongeval

Nadat de hulpdiensten arriveerden, heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt en alsnog het schadeformulier met beide partijen ingevuld. Na het ongeval is er bij Brian in het ziekenhuis een scheur in zijn elleboog geconstateerd. Hierdoor moet hij in het gips en zijn arm en elleboog rust geven. Hier baalt Brian enorm van.

 

Zwart werk

Vóór het ongeval verdiende Brian naast zijn Wajong uitkering, “zwart” bij als monteur. Voor de komende weken had Brian voldoende klussen waaraan hij kon bijverdienen. Deze klussen zijn momenteel komen te vervallen. Nu heeft Brian de volgende vragen aan Talhi Letselschade.

Vraag 1: Welke partij is schuldig? Er was namelijk geen zebrapad en ik stak zo over omdat ik ervan uitging dat de auto wel zou stoppen.

 

Vraag 2: Ik heb nu inkomstenverlies van mijn “zwartwerk”, kan ik die kosten ook verhalen op de tegenpartij?

 

Antwoord 1: De tegenpartij is schuldig. Het is namelijk zo dat gemotoriseerde voertuigen ten opzichte van voetgangers een grotere verantwoordelijkheid dragen in het verkeer. Als aangereden voetganger of fietser, sta je in de meeste gevallen sterker dan een automobilist of bromfietser, ook al is het de schuld van de voetganger of fietser.

 

Zie hiervoor artikel 185 van hoofdstuk XII Wegen Verkeerswet:

Artikel 185

1. Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

 

2. De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden.

 

3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.

 

4. Dit artikel laat onverkort de uit andere wettelijke bepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid.

 

Antwoord 2: Ja, de Hoge Raad heeft bepaald ook schade door het niet kunnen verrichten van zwart werk voor vergoeding in aanmerking kan komen. Uiteraard moet je wel bewijsstukken aanleveren dat je daadwerkelijk zwarte verdiensten ontving.

 

 

Contact

Wil jij meer weten over jouw rechten bij letselschade. Contacteer ons op door hier te klikken. We hanteren de richtlijnen van de letselschade raad, die kun je hier nalezen.

 

motorrijtuig

Vrijblijvend en direct online

Letselschade melden

Vul uw gegevens in om binnen 24 uur erachter te komen of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding.